Skip to content
Home » Trauma Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

Trauma Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

“Trauma” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता.

Trauma Meaning In Marathi

 1. Trauma

  ♪ : /ˈtroumə/

  • संज्ञा : noun

   • आघात
   • पॅनीक हल्ला मानसिक वेदना
   • धक्का
   • पाय दुखापत मूर्खपणा
   • पॅराटीआरसी
   • गौण धक्का पाय दुखापत स्किझोफ्रेनिक डिसऑर्डर
   • कोरडे
   • दुखापतीमुळे शरीराची असामान्य स्थिती
   • भीतीमुळे चिंता
   • आघात
   • प्रभाव
   • जखमेच्या
   • इजा
   • प्रतिकूल परिस्थिती किंवा शारीरिक इजामुळे दीर्घकाळापर्यंत मानसिक आघात
  • स्पष्टीकरण : Explanation

   • एक गंभीर त्रासदायक किंवा त्रासदायक अनुभव.
   • तणावग्रस्त घटनेनंतर किंवा शारीरिक दुखापतीनंतर भावनिक धक्का बसू शकतो जो शारीरिक शॉकशी संबंधित असू शकतो आणि कधीकधी दीर्घकालीन न्यूरोसिस देखील होतो.
   • शारीरिक इजा.
   • हिंसा, अपघात किंवा फ्रॅक्चर इत्यादीमुळे शरीरावर होणारे कोणतेही शारीरिक नुकसान.
   • भावनिक जखम किंवा धक्क्याने बरेचदा दीर्घकाळ टिकणारे प्रभाव पडतात
 2. Traumas

  ♪ : /ˈtrɔːmə/

  • संज्ञा : noun

   • ट्रॉमास
   • आघात
   • पॅराटीरक्की
 3. Traumata

  ♪ : /ˈtrɔːmə/

  • संज्ञा : noun

 4. Traumatic

  ♪ : /trəˈmadik/

  • विशेषण : adjective

   • आघातजन्य
   • परिधीय शॉक औषध
   • (विशेषण) परिघीय धक्का
   • बाह्य आघात
   • जखम भरून येणे, जखम बरी होणे
   • जखमी
   • कठीण
   • कठीण
   • तिरस्कार
 5. Traumatise

  ♪ : /ˈtrɔːmətʌɪz/

  • क्रियापद : verb

 6. Traumatised

  ♪ : /ˈtrɔːmətʌɪz/

  • क्रियापद : verb

 7. Traumatize

  ♪ : [Traumatize]

  • क्रियापद : verb

   • प्रभाव
   • इजा
   • इजा
   • इजा

Meaning Guru Offers Indian Language Dictionaries with meaning, definition, examples, Translation, pronunciation, synonyms, antonyms and relevant words.

We are working to develop an application which can help people to translate english words to indian languages with translation, word definition, examples, transliteration, synonyms, antonyms, relevant words and more.

Leave a Reply

Your email address will not be published.