Skip to content
Home » Tribal Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

Tribal Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

“Tribal” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता.

Tribal Meaning In Marathi

 1. Tribal

  ♪ : /ˈtrībəl/

  • विशेषण : adjective

   • आदिवासी
   • जमाती
   • कुळ आदिवासी
   • शौचालयात राजवंश
   • मूळ टोटेम प्रतीक
   • आदिवासी
   • आदिवासी
   • आदिवासी
   • जातीयवादी
   • जातीशी संबंधित.
   • आदिवासी
  • स्पष्टीकरण : Explanation

   • जमातीचे किंवा जमातीचे किंवा त्यांचे वैशिष्ट्य.
   • गट तयार करण्याच्या प्रवृत्तीद्वारे किंवा सामर्थ्यवान समूह निष्ठा द्वारे वैशिष्ट्यीकृत.
   • आदिवासी समुदायाचे सदस्य, विशेषत: दक्षिण आशियामध्ये.
   • एखाद्या टोळीशी संबंधित किंवा त्याचे वैशिष्ट्य
 2. Tribalism

  ♪ : /ˈtrībəˌlizəm/

  • संज्ञा : noun

   • आदिवासी
   • एसटी
   • घुमट प्रणाली वारसा वृत्ती
   • कुलमारापुपरु।
   • आदिवासी सामाजिक व्यवस्था
   • वांशिकता
   • आदिवासी
   • आदिवासी गुण
   • आदिवासी सामाजिक व्यवस्था
   • आदिवासी
   • आदिवासी गुण
 3. Tribally

  ♪ : /ˈtrībəlē/

  • क्रियाविशेषण : adverb

   • आदिवासींनी
 4. Tribe

  ♪ : /trīb/

  • वाक्यांश : –

   • जमाती
   • जमाती
   • समुदाय
  • संज्ञा : noun

   • जमाती
   • जात
   • कुलमरापा
   • कुळ गट वांशिक गट
   • सुसंस्कृत लवकर समाज
   • सुसंस्कृत वंशीय गट
   • जमाती
   • जाती
   • विभाग
   • शर्यत
   • विभाग:
   • संतती
   • girivarggakkar
   • गट
   • जाती
   • प्राणीशास्त्रातील प्राणी आणि वनस्पतींचा उपविभाग
   • जमाती
   • विभाग
   • प्राणीशास्त्रातील प्राणी आणि वनस्पतींचा उपविभाग
  • क्रियापद : verb

   • एक राष्ट्र की
 5. Tribes

  ♪ : /trʌɪb/

  • संज्ञा : noun

   • जमाती
   • जमाती
   • जात
   • कुलमरापा
   • जमाती
 6. Tribesmen

  ♪ : /ˈtrʌɪbzmən/

  • संज्ञा : noun

   • आदिवासी
   • स्वदेशी लोक
   • जमाती
 7. Tribespeople

  ♪ : /ˈtrībzˌpēpəl/

  • अनेकवचनी नाम : plural noun

Mossberg Indian Language Dictionaries with meaning, definition, examples, Translation, pronunciation, synonyms, antonyms and relevant words.

We are working to develop an application which can help people to translate english words to indian languages with translation, word definition, examples, transliteration, synonyms, antonyms, relevant words and more.

Leave a Reply

Your email address will not be published.