Skip to content
Home » Uncle Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

Uncle Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

“Uncle” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता.

Uncle Meaning In Marathi

 1. Uncle

  ♪ : /ˈəNGk(ə)l/

  • संज्ञा : noun

   • काका
   • काका, काका, चुलत भाऊ
   • जन्मलेला आईचा नवरा
   • पेरियप्पन
   • काका
   • वडिलांसह जन्मलेला नर
   • आईसह जन्मलेला नर
   • अम्मान
   • आईसह नवरा जन्म
   • पित्यासह जन्माचा नवरा
   • वयातील जुने नातेवाईक
   • युगातील सर्वात जुने प्रिय वडील मित्र
   • (बा-डब्ल्यू) मुतार
   • काका
   • काका
   • वडील किंवा आईचा भाऊ
   • आजोबा
   • आजोबा
   • काका
   • मथुलन
  • स्पष्टीकरण : Explanation

   • एखाद्याच्या वडिलांचा किंवा आईचा भाऊ किंवा मावशीचा भाऊ.
   • एक असंबंधित मोठा नर मित्र, विशेषत: मुलाचा.
   • एक मोहरीचा नाश करणारा.
   • आत्मसमर्पण करा किंवा पराभव स्वीकारा.
   • तुझ्या वडिलांचा किंवा आईचा भाऊ; तुझ्या काकूचा नवरा
   • मदत आणि सल्ला आणि प्रोत्साहनाचा स्रोत
 2. Uncles

  ♪ : /ˈʌŋk(ə)l/

  • संज्ञा : noun

   • काका
   • पेरियप्पन
   • काका

Meaning Guru Offers Indian Language Dictionaries with meaning, definition, examples, Translation, pronunciation, synonyms, antonyms and relevant words.

We are working to develop an application which can help people to translate english words to indian languages with translation, word definition, examples, transliteration, synonyms, antonyms, relevant words and more.

Leave a Reply

Your email address will not be published.