Skip to content
Home » Victim Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

Victim Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

“Victim” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता.

Victim Meaning In Marathi

 1. Victim

  ♪ : /ˈviktəm/

  • संज्ञा : noun

   • बळी
   • आमिष
   • त्याग
   • दुःख
   • प्रभावीत
   • इतर उपद्रव्यांना बळी पडतात
   • बलिदान प्राणी
   • शिकार
   • फसवणारा
   • വധ്യൻ
   • पिडीत
   • अपघाती
   • त्याग
   • दडपशाही प्राणी
   • पिडीत
   • दु: खी
  • स्पष्टीकरण : Explanation

   • एखाद्या गुन्ह्यात, अपघातामुळे किंवा इतर घटनेमुळे किंवा कृतीमुळे एखाद्या व्यक्तीला इजा झाली, जखमी झाले किंवा ठार झाले.
   • फसवलेली किंवा फसलेली व्यक्ती
   • जिवंत प्राणी धार्मिक यज्ञ म्हणून मारला गेला.
   • दुखावले जाऊ, मारले गेले, नुकसान केले किंवा त्याद्वारे नष्ट केले.
   • दुर्दैवी व्यक्ती ज्याला काही प्रतिकूल परिस्थितीचा सामना करावा लागतो
   • फसवलेली किंवा ठोकर मारलेली एखादी व्यक्ती
 2. Victimisation

  ♪ : /vɪktɪmʌɪˈzeɪʃ(ə)n/

  • संज्ञा : noun

 3. Victimise

  ♪ : /ˈvɪktɪmʌɪz/

  • क्रियापद : verb

   • बळी पडणे
   • फसवणूक
   • शिकार
   • फसवणूक
 4. Victimised

  ♪ : /ˈvɪktɪmʌɪz/

  • विशेषण : adjective

  • क्रियापद : verb

   • बळी पडला
   • फसवणूक
 5. Victimises

  ♪ : /ˈvɪktɪmʌɪz/

  • क्रियापद : verb

 6. Victimising

  ♪ : /ˈvɪktɪmʌɪz/

  • क्रियापद : verb

 7. Victimization

  ♪ : [Victimization]

  • वाक्यांश : –

  • क्रियापद : verb

 8. Victimize

  ♪ : [Victimize]

  • वाक्यांश : –

   • दुखः
   • त्याऐवजी परतफेड करा
  • क्रियापद : verb

   • शिकार
   • छळ
   • काठी
   • बदला घ्या
   • त्याग
 9. Victims

  ♪ : /ˈvɪktɪm/

  • संज्ञा : noun

Meaning Guru Offers Indian Language Dictionaries with meaning, definition, examples, Translation, pronunciation, synonyms, antonyms and relevant words.

We are working to develop an application which can help people to translate english words to indian languages with translation, word definition, examples, transliteration, synonyms, antonyms, relevant words and more.

Leave a Reply

Your email address will not be published.