Skip to content
Home » Vomit Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

Vomit Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

“Vomit” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता.

Vomit Meaning In Marathi

 1. Vomit

  ♪ : /ˈvämət/

  • वाक्यांश : –

   • उलट्या होणे
   • मळमळ
  • विशेषण : adjective

   • उलट्या होणे
   • बाहेर ढकलणे
  • अकर्मक क्रियापद : intransitive verb

   • उलट्या
   • उलटी करणे
   • उलट्या झाल्यास
   • उलट्या अपमान
   • उलट्या
   • वस्तु
   • उलट्या औषध
   • तिरस्कार
   • ओक्कासी
   • उत्सर्जन
   • स्कार्च अंतर्गत वेस पुश करा
  • संज्ञा : noun

   • उलट्या मालमत्ता
   • उलट्या होणे
  • क्रियापद : verb

   • उलट्या होणे
   • लावा उत्सर्जित करा
   • जळजळ
   • टाकून द्या
  • स्पष्टीकरण : Explanation

   • तोंडातून पोटातून पदार्थ बाहेर काढा.
   • अनियंत्रित प्रवाह किंवा प्रवाहात (काहीतरी) उत्सर्जित करा.
   • पोटातून प्रकरण उलटी होते.
   • एक emetic
   • प्रकरण उलट्या बाहेर काढले
   • असे औषध जे मळमळ आणि उलट्या कारणीभूत ठरते
   • तोंडातून पोटातील सामग्री बाहेर काढण्याची प्रतिक्षिप्त क्रिया
   • तोंडातून पोटातील सामग्री बाहेर काढा
 2. Vomited

  ♪ : /ˈvɒmɪt/

  • क्रियापद : verb

   • उलट्या
   • उलट्या होणे
 3. Vomiting

  ♪ : /ˈvɒmɪt/

  • संज्ञा : noun

  • क्रियापद : verb

   • उलट्या होणे
   • उलट्या होणे
 4. Vomitory

  ♪ : [Vomitory]

  • विशेषण : adjective

   • उलट्या होणे
   • उलट्या होणे
 5. Vomits

  ♪ : /ˈvɒmɪt/

  • क्रियापद : verb

   • उलट्या
   • उलट्या
   • तिरस्कार

Meaning Guru Offers Indian Language Dictionaries with meaning, definition, examples, Translation, pronunciation, synonyms, antonyms and relevant words.

We are working to develop an application which can help people to translate english words to indian languages with translation, word definition, examples, transliteration, synonyms, antonyms, relevant words and more.

Leave a Reply

Your email address will not be published.