Skip to content
Home » Vulgar Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

Vulgar Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

“Vulgar” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता.

 1. Vulgar

  ♪ : /ˈvəlɡər/

  • वाक्यांश : –

   • बिनशेती
   • असंस्कृत
  • विशेषण : adjective

   • रॉ
   • देहाती
   • वल्गर
   • आपकमना
   • प्रयत्न
   • घाणेरडा
   • वाईट
   • नयनाकरिकामरा
   • आयसिवाना
   • गॅले
   • पोटुवल्किल
   • पेरुवक्किल
   • लोक-लोक
   • सामान्य लोकसंख्या
   • भव्य
   • अश्लील
   • अश्लील
   • निसर्गवादी
  • संज्ञा : noun

   • सर्वसामान्यांसाठी
  • स्पष्टीकरण : Explanation

   • परिष्कार किंवा चांगली चव नसणे; अपरिभाषित
   • लैंगिक किंवा शारीरिक कार्यांचा स्पष्ट आणि आक्षेपार्ह संदर्भ देणे; खडबडीत आणि उद्धट
   • जनतेचे वैशिष्ट्य किंवा संबंधित.
   • परिष्करण किंवा लागवड किंवा चव नसणे
   • किंवा लोकांच्या मोठ्या जनतेशी संबंधित
   • रोजचे भाषेचे वैशिष्ट्य किंवा योग्यता
   • सुस्पष्ट आणि बेस्वाद अभद्रता
 2. Vulgarian

  ♪ : [Vulgarian]

  • संज्ञा : noun

   • श्रीमंत प्राकृत
 3. Vulgarism

  ♪ : [Vulgarism]

  • संज्ञा : noun

   • अश्लील साहित्य
   • भोग
   • गाव व्यवस्था
 4. Vulgarities

  ♪ : /vʌlˈɡarɪti/

  • संज्ञा : noun

 5. Vulgarity

  ♪ : /vəlˈɡerədē/

  • संज्ञा : noun

   • असभ्यता
   • वाईट वर्तणूक
   • असभ्य वर्तन
   • इसिवू
   • चिखल
   • लोभ
   • अश्लील
   • बर्बरवाद
   • अश्लील साहित्य
 6. Vulgarly

  ♪ : /ˈvəlɡərlē/

  • विशेषण : adjective

   • वाईट
   • वाईट
   • बेभानपणाने
  • क्रियाविशेषण : adverb

   • अश्लीलपणे

Meaning Guru Offers Indian Language Dictionaries with meaning, definition, examples, Translation, pronunciation, synonyms, antonyms and relevant words.

We are working to develop an application which can help people to translate english words to indian languages with translation, word definition, examples, transliteration, synonyms, antonyms, relevant words and more.

Leave a Reply

Your email address will not be published.